ΝΑΙ στο ελεύθερο και ανοιχτό διαδίκτυο!

ΟΧΙ στον περιορισμό των πολιτικών, ατομικών και δημιουργικών ελευθεριών (Άρθρο 13)

Ως ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, ψήφισα κατά του Άρθρου 13 της Οδηγίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.

Σήμερα, υπέγραψα την διεθνή έκκληση για την ελευθερία της πληροφορίας, δεσμευόμενος να καταψηφίσω το τελικό κείμενο, εάν δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές σε αυτό.

SaveYourInternet #pledge2019

https://pledge2019.eu

Click to Translate »