Με αφορμή την Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ο Νίκος Χουντής δήλωσε:

«Η άνιση μεταχείριση σε βάρος των γυναικών στην εργασία και στην κοινωνία, οι διακρίσεις λόγω εθνοτικών, φυλετικών, ηλικιακών, θρησκευτικών και άλλων κριτηρίων, οι καταστροφικές επιπτώσεις των  μνημονίων και της λιτότητας που έπληξαν ιδιαίτερα τις γυναίκες και η  ανάγκη συνδυασμού πολλαπλών ρόλων αποτελούν ουσιαστικά και πάντα  επίκαιρα ζητήματα του αγώνα των γυναικών. Μαζί με την αδιάκοπη προσπάθεια για πλήρη θεσμική κατοχύρωση της εργαζόμενης μητέρας, απομένει και η εξασφάλιση της ισότητας στην πράξη, η ισότητα ευκαιριών, η καταπολέμηση της οικογενειακής και έμφυλης βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η πραγματικότητα δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε. Ο δρόμος για την πραγματική ισότητα και την απελευθέρωση των γυναικών είναι ακόμη μακρύς».

Click to Translate »