Τα 2,4 τρις ευρώ της Ποσοτικής Χαλάρωσης τελικά ευνόησαν τους πλούσιους!

  • Το πλουσιότερο 20% αύξησε τον πλούτο του κατά 30% στην Ευρωζώνη
  • Στην Ελλάδα το υψηλότερο κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
  • Ερώτηση Νίκου Χουντή σε Μάριο Ντράγκι, Πρόεδρο της ΕΚΤ

Την τελική αξιολόγηση του προγράμματος Ποσοτικής Χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις οικονομικές επιπτώσεις του σε κάθε χώρα της Ευρωζώνης, ζητά με σχετική ερώτησή του προς τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής.

Ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του σημειώνει ότι, ενώ ο στόχος του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης ύψους 2,4 τρις ευρώ, ήταν η «αντιμετώπιση του αποπληθωρισμού και της χρηματοδοτικής ασφυξίας», τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά, τόσο για το σύνολο της Ευρωζώνης, όσο και για τις οικονομικά πιο ευάλωτες οικονομίες, όπως η ελληνική.

Πιο συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ υπογραμμίζει ότι, τόσο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, όσο και η οικονομική δραστηριότητα βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ, σύμφωνα με μελέτη της ίδιας της ΕΚΤ που φιλοξενείται στην Ετήσια Έκθεση της τράπεζας για το 2016, το Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης οδήγησε στην αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων, με το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού να αυξάνει τον πλούτο του (wealth effect) κατά 30%.

Στη συνέχεια της ερώτησής του, ο Νίκος Χουντής, παραθέτοντας στοιχεία από τη στατιστική βάση δεδομένων της ΕΚΤ, τονίζει ότι το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις μεταβλήθηκε με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα, με την ευάλωτη Ελλάδα να εμφανίζει το υψηλότερο κόστος δανεισμού στις χώρες της Ευρωζώνης και οικονομικά ισχυρές χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, το χαμηλότερο.

Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ ζητά από τον Μάριο Ντράγκι, να τον ενημερώσει κατά πόσο έχουν μελετηθεί από τις υπηρεσίες της ΕΚΤ οι επιπτώσεις του Προγράμματος Ποσοτικής Χαλάρωσης στο σύνολο της Ευρωζώνης και σε κάθε χώρα ξεχωριστά, ποια είναι η συνολική κατανομή του QE ανά χώρα και έτος, καθώς επίσης, ποιες χώρες της Ευρωζώνης ευνοήθηκαν περισσότερο, όσον αφορά το κόστος δανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

Η ΕΚΤ και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες διέθεσαν σχεδόν 2.4 τρις ευρώ ρευστότητας μέσω της αγοράς κρατικών και επιχειρηματικών τίτλων (QE), με στόχο την αντιμετώπιση του αποπληθωρισμού και της χρηματοδοτικής ασφυξίας.

Μετά από 3 χρόνια τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά:

-Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και η οικονομική δραστηριότητα είναι αναιμική.

-Σύμφωνα με συγκεκριμένες αναλύσεις την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2016[1], αλλά και αναλύσεις ειδικών του κλάδου[2], το Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης, οδήγησε στην αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων, με το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού να αυξάνει τον πλούτο του (wealth effect) κατά 30%.

-Το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις μεταβλήθηκε με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα, με την ευάλωτη Ελλάδα να εμφανίζει το υψηλότερο κόστος δανεισμού στις χώρες της Ευρωζώνης και οικονομικά ισχυρές χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, το χαμηλότερο[3].

Με δεδομένο ότι σχεδιασμός του προγράμματος QE προέβλεπε την αγορά ομολόγων με βάση τη συμμετοχή κάθε χώρας στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, που εκ των πραγμάτων ευνοεί τις ισχυρότερες οικονομίες, ερωτάται η ΕΚΤ:

Έχουν μελετηθεί από τις υπηρεσίες της ΕΚΤ οι επιπτώσεις του QE στο σύνολο της Ευρωζώνης και σε κάθε χώρα ξεχωριστά;

Ποια είναι η συνολική κατανομή του QE ανά χώρα και έτος;

Ποιες χώρες της Ευρωζώνης ευνοήθηκαν περισσότερο, όσον αφορά το κόστος δανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών;                                                               

[1] https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2016el.pdf?2d04d797dd3ee8ec7e334a26a9bef27c

[2] https://www.positivemoney.eu/2017/04/ecb-shows-qe-benefits-richest/

[3]https://www.euro-area-statistics.org/bank-interest-rates-loans?cr=eur&lg=en&page=2&charts=M..B.A2C.AM.R.A.2250.EUR.N+M..B.A2I.AM.R.A.2240.EUR.N+M..B.A2J.KM.R.A.2230.EUR.N&template=6

Click to Translate »