ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βάζουν τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα

  • Σύμφωνα με Οδηγία της ΕΕ, για να δοθεί δάνειο σε πολιτικό απαιτείται έγκριση από «ανώτερα διοικητικά στελέχη»
  • Εξοργιστική απάντηση Andrea Enria (SSM) σε Νίκο Χουντή (ΛΑΕ) για τη διαπλοκή τραπεζών-πολιτικών

Τελικά, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΚΤ, ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η διαπλοκή τραπεζικού και πολιτικού συστήματος είναι να δίνουν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη πρότερη έγκριση για κάθε δάνειο προς πολιτικό πρόσωπο ή κόμμα, λες και η διαπλοκή τόσα χρόνια στήνεται με τους … ταμίες των υποκαταστημάτων. Αυτή την εξοργιστική απάντηση έδωσε ο νέος Πρόεδρος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Andrea Enria, σε σχετική ερώτηση του υποψήφιου ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, με αφορμή το σκάνδαλο του δανείου Πολάκη και της συνολικότερης διαπλοκής πολιτικών κομμάτων και ελληνικών τραπεζών, κατέθεσε ερώτηση προς τον ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό, τονίζοντας ότι ένας από τους ισχυρότερους διαύλους διαπλοκής οικονομικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι η ευκολία δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων και προσώπων από τις ελληνικές τράπεζες, που σύμφωνα με στοιχεία της Εξεταστικής Επιτροπής της Ελληνικής Βουλής, φτάνουν τα 285 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 15.8 εκατ. Εξυπηρετούνται κανονικά.

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΛΑΕ ρωτά τον Πρόεδρο του SSM, εάν έχουν ελεγχθεί τα συγκεκριμένα δάνεια, καθώς επίσης, ποιο είναι κανονιστικό πλαίσιο που οφείλουν να ακολουθούν οι τράπεζες στην Ευρωζώνη, όσον αφορά τον δανεισμό πολιτικών προσώπων και κομμάτων.

Η απάντηση του Andrea Enria είναι εξοργιστική. Αφού σημειώνει ότι οι ευθύνες, τόσο του ίδιου (SSM-ΕΚΤ), όσο και της Τράπεζας της Ελλάδας, περιορίζονται μόνο στον έλεγχο της επάρκειας του πλαισίου διακυβέρνησης και ελέγχου κάθε τραπεζικού ιδρύματος «προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το ίδρυμα εντοπίζει, επιμετρά και παρακολουθεί επαρκώς τους κίνδυνους στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί» από την παροχή ενός δανείου σε πολιτικό πρόσωπο ή κόμμα, υπογραμμίζει ότι από το 2015 η δανειοδότηση σε πολιτικούς ρυθμίζεται από την Οδηγία 2015/849 σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που στο άρθρο 20 προβλέπει το εξής:

Άρθρο 20

 Όσον αφορά τις συναλλαγές ή τις επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, τα κράτη μέλη, επιπλέον των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη που προβλέπονται στο άρθρο 13, απαιτούν από τις υπόχρεες οντότητες:

α) να διαθέτουν κατάλληλα συστήματα διαχείρισης του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών βασιζόμενων στους κινδύνους, για να καθορίζουν εάν ο πελάτης ή ο πραγματικός δικαιούχος του πελάτη είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο·

β) να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα στις περιπτώσεις επιχειρηματικών σχέσεων με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα:

  1. i) να λαμβάνουν έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για τη σύναψη ή τη διατήρηση επιχειρηματικών σχέσεων με τέτοια πρόσωπα,
  2. ii) να λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να διαπιστώνουν την πηγή του πλούτου και την προέλευση των κεφαλαίων τα οποία αφορά η επιχειρηματική σχέση ή η συναλλαγή με τέτοια πρόσωπα,

          iii) να διενεργούν ενισχυμένη και συνεχή παρακολούθηση των εν λόγω επιχειρηματικών σχέσεων.

Βάζουν, δηλαδή, τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα, αφού είναι ακριβώς η σχέση μεταξύ πολιτικών και ανώτερων διοικητικών στελεχών που γεννά τα φαινόμενα διαπλοκής και εξάρτησης, τα σκανδαλώδη δάνεια στο πολιτικό σύστημα και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις και ανακεφαλαιοποιήσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων στο τραπεζικό κεφάλαιο.

Ακολουθούν η ερώτηση και η απάντηση

Ερώτηση Νίκου Χουντή:

Ένας από τους ισχυρότερους διαύλους διαπλοκής οικονομικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι η ευκολία δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων και πολιτικών από τις ελληνικές τράπεζες.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών στην Εξεταστική Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής το πολιτικό σύστημα έχει λάβει 285 εκατ. ευρώ σε δάνεια, από τα οποία μόνο τα 15.8 εκατ. εξυπηρετούνται.

Πρόσφατα, μάλιστα, δημιουργήθηκε πολιτικός σάλος με τις αποκαλύψεις ότι ενεργός υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης έλαβε δάνειο 100.000 ευρώ από την μη-συστημική και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδας, Τράπεζα Αττικής, για προεκλογικούς σκοπούς.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο ελληνικός λαός, στο όνομα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, έχει πληρώσει τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις και ζει υπό το βάρος της υπερχρέωσης και του φόβου του πλειστηριασμού της κατοικίας του.

Ερωτάται ο Πρόεδρος του SSM:

Έχουν ελεγχθεί από τον SSM τα δάνεια που δόθηκαν από τις συστημικές τράπεζες προς το ελληνικό πολιτικό σύστημα;

Έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχοι έλεγχοι από το Ευρωσύστημα και κατ’ επέκταση την Τράπεζα της Ελλάδας, για τα δάνεια που έχουν δοθεί από τις μη-συστημικές τράπεζες;

Ποιοι είναι το κανονιστικό πλαίσιο που οφείλουν να ακολουθούν οι τράπεζες στην Ευρωζώνη, όσον αφορά τον δανεισμό πολιτικών προσώπων και κομμάτων;

Απάντηση SSM:

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.mepletter190410_Chountis~1145c061fe.el.pdf?337696a2221848b4d568d5575236608d

Click to Translate »