Στην Κομισιόν φέρνει με ερώτησή του ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας και εκ νέου υποψήφιος με τη «Λαϊκή Ενότητα – Μέτωπο Ανατροπής», Νίκος Χουντής, το θέμα της αδειοδότησης 3 και πλέον, μονάδων καύσης βιορευστών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση Φυτείες Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής, στην ερώτησή του, αφού αναφέρει ότι η αδειοδότηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιόνιων Νησιών, έγινε για την εγκατάσταση των μονάδων σε μια «περιοχή με πλούσια βιοποικιλότητα, και στα όρια του δάσους Βαλανιδιάς Σκουρτούς – Παλαιομάνινας, όπου οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία», επισημαίνει ότι, «Η απόφαση αυτή ωστόσο, δεν εξυπηρετεί καμία τοπική ανάγκη, ούτε καν δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενώ δε θα συνδέεται ούτε με την τοπική αγροτική παραγωγή, αφού η ηλεκτρική ενέργεια δε θα παράγεται από γεωργικά υπολείμματα αλλά από τηγανέλαια άγνωστης προέλευσης».

Καταλήγοντας, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ ζητάει από την Κομισιόν να αποφανθεί αν «το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο αναπτυξιακού νόμου ή οποιουδήποτε άλλου προγράμματος» και αν «υπήρξε διαβούλευση με το κοινό, βάσει της Σύμβασης του Άαρχους, πριν αποφασισθεί η αδειοδότηση των 3 μονάδων».

Η πλήρης ερώτηση έχει ως εξής:

Στην θέση Φυτείες του Δήμου Ξηρομέρου, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε μια περιοχή με πλούσια βιοποικιλότητα, και στα όρια του δάσους Βαλανιδιάς Σκουρτούς – Παλαιομάνινας, όπου οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιόνιων Νησιών αδειοδότησε 3 μονάδες καύσης βιορευστών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η απόφαση αυτή ωστόσο, δεν εξυπηρετεί καμία τοπική ανάγκη, ούτε καν δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενώ δε θα συνδέεται ούτε με την τοπική αγροτική παραγωγή, αφού η ηλεκτρική ενέργεια δε θα παράγεται από γεωργικά υπολείμματα αλλά από τηγανέλαια άγνωστης προέλευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ήταν επόμενο να υπάρξει αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι απαιτούν την άμεση διακοπή του έργου.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Α) Γνωρίζει εάν υπήρξε διαβούλευση με το κοινό, βάσει της Σύμβασης του Άαρχους, πριν αποφασισθεί η αδειοδότηση των 3 μονάδων;

Β) Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο αναπτυξιακού νόμου ή οποιουδήποτε άλλου προγράμματος;

 

 

Click to Translate »